• - Samarbeidsavtalen med regjeringen gir oss en kjempeviktig mulighet til å påvirke politikken. Og vi sitter jo her for å få gjennomslag, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. FOTO: Tone Sandberg

Fast i troen på fortsatt samarbeid

Listen over KrFs politiske lidelser er nå så lang at klageropene fra sentrale tillitsvalgte truer samarbeidsavtalen med regjeringen. Kjell Ingolf Ropstad håper søndagsstengte butikker vil roe gemyttene.