Flere dommer opphevet etter inhabilitet: Tingrettsdommer hadde fått jobb i politiet