• Harald Sødal (KrF) argumenterte stekt for viktigheten av å beholde Kristiansands gamle byvåpen. Til v. utvalgssekretær Maren Svenning, Espen A. Halvorsen (KrF) fra Songdalen, og Søgnes varaordfører Egel Terkelsen (Frp) som leder prosjektgruppa for symboler. FOTO: Tone Sandberg

Nye Kristiansand: Ja til å beholde byvåpenet

– Jeg er fleksibel som bare det - bortsett fra dette med byvåpenet! Det sa Harald Sødal (KrF) da prosjektgruppa for symboler tirsdag ble enige om at det gamle byvåpenet bør videreføres i den nye kommunen.