• Restaurant Luihn ligger i underetasjen til de tradisjonsrike Vindmøllen-lokalene. Rådhuset i bakgrunnen. FOTO: Vegard Damsgaard

Jobber med å skaffe nye drivere

Kristiansand Håndverkerforening er i samtaler med et par aktuelle restaurantdrivere med tanke på å overta Restaurant Luihn.