• Seks av 23 arbeidsplasser ble stengt da A-krim aksjonerte mot hyttebyggere i Sirdal og Brokke. Ifølge talsperson Gro Ellingsen, var det gjennomgående dårlig sikkerhet for arbeiderne på arbeidsplassene. FOTO: A-krim

Alvorlige mangler ved hyttebygging: Seks arbeidsplasser stengt

Flere arbeidsplasser ble stengt etter en aksjon mot hyttebyggere i Brokke og Sirdal i forrige uke.