Ordføreren i Iveland ber om homo-opprør på bedehuset