• Ordførerkandidat Harald Furre og leder i programkomiteen Mette Roth (th), varsler at de kommer til å følge skolene og deres resultater nøye. De ønsker også flere tiltak for å gjøre elevenes ferdigheter innen språk bedre. Et av dem er å avvikle den kommunale kontantstøtten. Det forslaget har sikkert Mette Gundersen sans for. Hun kom tilfeldig forbi etter at de to hadde presentert forslaget til program. FOTO: Kjetil Reite

Vil avvikle kontantstøtte og innføre sommerskole

Høyre mener skolene i Kristiansand gjør det for dårlig og varsler flere endringer. Elever som sliter kan bli tilbudt sommerskole og skolenes resultater skal offentliggjøres.