• Arbeidslaget sist torsdag besto av Vetle Vislie (foran), Erik Tønnesen (f.v.), Magne Enggra, Jan Mydland, Bjørn Sørensen, Kjell Iglebæk, Sigbjørn Neteland og Roald Flaten. Per Helland og Jan Arvid Berge hadde gyldige fravær. FOTO: Lars Hollerud

Ny domkirke i full stillhet

Her fylles for første, og muligens siste gang, det som skal bli alterparti og sakristi i Kristiansands nye domkirke.