• Med fabrikkbygget bak til venstre, og Hunsfos-pipa bak til høyre, står Hunsfos-gründerne her foran området det ønsker å modernisere fullstendig, men gangvei langs elva, glassbro over elva og kafé på toppen. F.v. er Helge Ulstein, Terje Mangseth, Inge Paulsen, Agnar Espegren og Trygve Aas. FOTO: Torstein Øen

Sjekk bildene som viser forvandlingen

Inspirert av de fornyede områdene langs Akerselva i Oslo, vil Hunsfos-gründerne skape et nytt sentrum og en attraksjon for hele regionen.