• LANGT HJEMMEFRA: Sønnen til denne bergensfamilien bor nå på Sørlandet Sykehus i Arendal. Her har de opplevd godt samarbeid mellom sykehus og institusjonen sønnen er tilknyttet, men skulle ønske dette arbeidet også var mulig i hjemkommunen. - Vi har sett liten vilje til samarbeid i Bergen, alle har pekt på hverandre. Hvis alle er opptatt av at det er viktig at han får behandling i nærheten av familien, hvorfor har han da havnet her? spør faren.

Må reise åtte timer for å få besøkt sin 12 år gamle sønn

Barnevernet har ikke et tilbud i Bergen til den 12 år gamle sønnen som lider av alvorlig spisevegring. Nå bor han i Arendal, åtte timer unna foreldre, søsken og skole.