• Hver lørdag er Lukas Kubiak i aksjon med motorsag på den 3-400 år gamle rognestammen, som foreløpig er tilført en ørn, ei ugle og en rev. FOTO: Lars Hollerud

Hver lørdag sager Lukas frem stammedyr

På gården sto et digert rognetre. Det er borte nå. Til gjengjeld er småbrukeren i ferd med å få et gedigent kunstverk.