• Tone Martha Sødal er sterkt kritisk til politikernes beslutningsgrunnlag i skolestrukturplanen for Kristiansandsregionen. Hun mener spørreundersøkelsen er faglig uforsvarlig og laget på feil premisser. Her med døtrene Christianne, Juliette og Nikoline ved en tidligere anledning. FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

- Feil premisser for skolebeslutning

Tone Martha Sødal, leder av Kommunalt Foreldreutvalg, mener spørreundersøkelsen om ny videregående skole i Søgne er så faglig dårlig at svarene ikke er representative.