— Dersom dagens lave strømpris vedvarer vil flere småkraftverk få negativ egenkapital og være teknisk konkurs. Jeg tror flere småkraftverk på Sørlandet vil bli solgt til Tyskland, der interessen for å investere i fornybar energi er stor, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

En oversikt fra Norges vassdrags- og energidirektorat viser at det er gitt konsesjon for 416 småkraftverk som ikke er blitt bygd. I Vest-Agder er 33 godkjente småkraftverk ikke bygd, mens tallet for Aust-Agder er 7. I Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord er henholdsvis 10, 9 og 6 godkjente småkraftverk lagt på is.

Byggeboom

Interessen for å bygge småkraftverk skjøt for alvor fart fra tusenårsskiftet. Den gang trodd alle at strømprisene bare ville stige. I dag har ikke strømprisene i Norge vært lavere på 17 år.

— Både småkraftverk som er eid av lokale grunneiere og større kraftselskaper sliter, selv om sistnevnte nok står bedre rustet. Det er likevel verdt å merke seg at Småkraft AS som blant annet eies av Agder Energi, er lagt ut for salg. Mye tyder at selskapet med flere småkraftverk på Sørlandet vil bli solgt til utenlandske interesser, sier Tveit.

Reddet av nedbør

For et par år siden stod Litleåna kraftverk på Mygland i øvre del av Kvinesdal ferdig. Sammen med Tinfos bygde lokale grunneiere kraftverket til 36 millioner kroner.

— Vi hadde budsjettert med vesentlig høyere strømpriser, og hadde nok ikke fått dette til å gå rundt uten grønne sertifikater (støtteordning for utbygging av fornybar energi). Vi har også vært heldige og hatt mye nedbør og snøsmelting, slik at økt produksjon har kompensert noe for de lave strømprisene, sier Ivar Kvinlaug som er en eierne.

Jobber gratis

Øyvind Gundersen har vært med og bygd og er medeier i fire småkraftverk på Sørlandet. Han sier mange nå jobber dugnad på egne kraftverk, og sliter med å få endene til å møtes.

— For lokale grunneiere uten stor kapital i ryggen er det nå nesten umulig å få finansiert nye utbygginger. I dag får kraftprodusentene 10 øre kilowattimen, og uten el-sertifikatordningen ville utvilsomt flere blitt tvunget til å selge, sier Gundersen.

Småkraftgründeren fra Arendal tror nye strømutvekslingskabler til utlandet om noen år vil bidra til høyere strømpriser, men er redd flere småkraftverk innen den tid vil blir tvangssolgt.

Tysk kapital

— På grunn av dårlige tider i næringslivet i land som Tyskland og Østerrike er det der nok av langsiktige investorer som ønsker å investere i fornybar energi i Norge. Det er i dag knapt noen land som kan produsere så billig strøm som oss, sier Gundersen.

Mens det er markedet som styrer strømprisene, mener Gundersen politikerne kunne gjort noe med eiendomsskatten. Han viser til at det i dag er eiere av småkraftverk som må ta opp lån for å betale eiendomsskatt for anlegg som går i underskudd.

Rammer kommuner

— Folk flest er nok bare glad for lave strømpriser, men på sikt vil også de blir rammet. Kommunene i landsdelen har budsjettert med store inntekter fra sine eierandeler i Agder Energi. Jeg vil tro at selskapet ikke kan fortsette med å tære på egenkapitalen for å betale like stort utbytte som da strømprisen var på sitt høyeste, sier Gundersen.