• Siri Johanne Boye fra Søgne sitter igjen med mange sterke inntrykk etter sine første dager i epidemirammede Sierra Leone. FOTO: Jørgen Steffensen

- Vi føler oss trygge, både smitte- og sikkerhetsmessig

Siri Johanne Boyes første døgn i Sierra Leone har vært fulle av inntrykk.