Tidligere har Bama trukket tilbake produktet Eksotisk miks som har vist seg å være årsaken til at flere har fått påvist salmonellasmitte.

Nå utvides tilbakekallingen til også å omfatte disse produktene: NJOY Studentblanding, NJOY Bananchips, NJOY Luksusmiks, husk! Fruktmiks og husk! Papayamiks.

– Ved å trekke alle produkter som inneholder samme råvarer som Eksotisk miks, tar Bama sitt ansvar på alvor og bidrar til å stanse salmonellautbruddet i Norge, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

Det er ikke noen konkret mistanke til disse produktene som nå tilbakekalles, men de har sammenfallende råvarer som eksotisk miks som ble trukket tilbake 6. mars.

Bama ber forbrukere som har disse produktene hjemme, om å levere dem tilbake til butikk slik at de kan sendes til analyse, eller kaste dem.

Det er påvist salmonellasmitte hos 32 personer, og det er mistanke om at ytterligere sju personer er smittet. De smittede er i alderen 2 til 91 år, og de kommer fra store deler av landet.

– Per nå vet man ikke hvilken eller hvilke av råvarene som er den opprinnelige smittekilden for de to typene salmonella som er påvist i eksotisk miks. Virksomheten i Italia og italienske matmyndigheter jobber videre med å finne ut av dette. Det kan hende vi aldri vil få svar på hvilken av ingrediensene som dro salmonellasmitten med seg inn i matkjeden, sier Kaupang.