• De tillitsvalgte i Nav og enhet for barn og familie sier de ikke kan ha det så trangt som de har det på helsesenteret lenger. Fra venstre: Julianne Alvestad, Irene Pettersen, Kristin Rønning, Merete Nilsen og Arne Mellemstrand FOTO: Uleberg, Odd Inge

Fortvilte ansatte roper varsko - og nå snur politikerne

De vel 120 ansatte i Nav og enhet for barn og familie i Vennesla er fortvilet over at politikerne i Vennesla har utsatt flytting til Hunsøya. Men nå snur Høyre.