Bil skled av veien

Trafikkuhell i Froland fredag kveld.