Vil doble ny satsing og kutte i SFO-priser

Denne gjengen er enige om et budsjettforslag for å bedre levekårene blant lavinntektsfamilier i Kristiansand. Fra venstre er Ellen Rudnes (R), Kenneth Mørk (Ap), Jens Anders Ravnaas (Folkelista), Reidar Heivoll (Sp) og Tonje J. Alvestad (SV). Foto: Jacob J. Buchard