• Troens Bevis FOTO: Troens Bevis

Arendal kulturhus stappfullt på folkemøte

Predikanten Aril Edvardsen klarte under avslutningen på sin sommerturné søndag å samle omtrent 600 mennesker til folkemøte i Arendal Kulturhus.