Vil ha myntløs bomordning

Etter flere tyverier vurderer Setesdal vegfinans en innkrevningsordning uten mynter.