Retter hard kritikk mot bedrifter i sør

En stor bedriftsundersøkelse viser at 35 prosent av bedriftslederne i Vest-Agder har blitt fortalt om lovbrudd og brudd på etiske regler i bedriften fra sine ansatte.