• FOTO: Torstein Øen

Dårlig tid og utstyr

Ingen storbyer har så dårlig legedekning på sykehjem som Kristiansand.