• FOTO: Amund Hestsveen

Skal undersøke rasfare i Torridal

Langs Riksvei 9 på Setesdalsveien, like ved Torridal skole, gikk det onsdag ettermiddag et jordras som raskt kunne tatt med seg veibanen, dersom tungtrafikk hadde fått dundre over rasstedet. Torsdag skal en geolog sjekke om det er fare for flere ras.