Lover barnehagedekning i Kristiansand

Politikerne i de ni største byene garanterer barnehageplass til alle som ønsker det i løpet av neste år.