• VENTER: Datatilsynet venter på redegjørelse fra havnevesenet om overvåkingskameraene i småbåthavnene.

Datatilsynet til Mandal

Datatilsynet er innstilt på å reise på befaring til Mandal for å vurdere havnevesenets overvåkningskameraer.