Duket for Laila

Etter 16 år i fylkestinget og 12 som varaordfører, vil endelig Laila Øygarden (Ap) ta steget opp og bli fylkesordfører i Aust-Agder.