• Frykter nedleggelser: Leder i Private barnehagers landsforbund, Linda D. Øygarden, frykter at barnehager må legge ned dersom det blir vanskeligere å søke dispensasjon fra utdanningskravet. FOTO: Jon Anders Skau

Stiller strengere utdanningskrav

Stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande vil gjøre det vanskeligere for barnehagene å ansette folk uten utdanning i pedagogstillinger.