- Har lav terskel for å begå vold

Kristiansand tingrett har varetektsfengslet en voldssiktet 33-åring. Retten mener mannen har en adferd som setter andre personers liv og helse i fare.