• Rådmann Jan Henning Windegaard har anlagt tre steinbrygger på eiendommen sin på Fjeldalstranda uten å søke om dispensasjon. Tidligere lå det én trebrygge her. Tiltaket ble gjort som en utbedring da veien begynte å sige ut. I bystyret onsdag redegjorde administrasjonen for saksgangen for politikerne. FOTO: Hans Jacob Brekke

- Grav først, spør etterpå

Nils M. Justvik (SV) mener rådmann Jan Henning Windegaard burde visst bedre enn å starte byggearbeider i strandsonen uten å søke.