• GLATT: Det meldes om glatte veier, gjennom Mosby og oppover Rv 9. FOTO: Arkiv

Glatte veier på Sørlandet

Statens vegvesen melder om flere veier med snø— eller isdekke. Se alle trafikkmeldingene.