• OFFISIELT: Arne Thomassen klipper her snora under åpningen av den nye gang- og sykkelveien i Høvåg. FOTO: Hans Jacob Brekke

- Høvåg er en sykkelveivinner

Bomringen i Kristiansand har finansiert ny gang— og sykkelvei til 17 millioner kroner i Høvåg.