Hørte rop om hjelp

Beboere i området Grim/Tinnheia våknet i natt av rop om hjelp og varslet politiet.