• BLE TIPSET: Ledelsen ved Universitetet i Agder ble tipset om at deler av doktorgradsavhandlingen i religion, etikk og samfunn var plagiat. Viserektor for forskning, Dag Gjerløw Aasland, var med på å sette ned et eget granskingsutvalg som avdekket at så å si hele teorikapittelet i avhandlingen var plagiat. FOTO: Kristin Ellefsen

Avdekket 17 sider plagiat i etikk-avhandling

Stipendiatet ved UiA disputerte og fikk godkjent sin doktorgrad i faget religion, etikk og samfunn. Så oppdaget universitetet at flere sider i avhandlingen var rent plagiat.