• FOTO: Lars Hoen

Ny leder av Knutepunkt Sørlandet

Lillesand-ordfører Arne Thomassen overtar stafettpinnen fra Johnny Greibesland.