Foreslår gjenvalg av Sandberg og Olsen i Frp

Valgkomiteen i Fremskrittspartiet foreslår gjenvalg av dagens nestledere Per Sandberg og Per Arne Olsen. Valgene finner sted på landsmøtet i mai. Partileder Siv Jensen er ikke på valg.