Varsler gjennomgang av Agder Kollektivtrafikk

Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune har bedt fylkesrevisjonen gjøre klart for en gjennomgang av Agder Kollektivtrafkk AS (AKT).