• Samferdsel: Svein Harberg peker på at Agder knapt er nevnt i tidenes samferdselsløft. FOTO: Vegard Damsgaard

Satsing på utdanning - kun festtaler

— Gang etter gang har statsministeren og resten av regjeringen snakket om og skrytt av den formidable satsingen på skolen. Etter- og videreutdanning av lærerne er det viktigste grep vi kan gjøre for å gi et enda bedre tilbud til elevene i skolen, men heller ikke denne gangen var det dette som ble prioritert i statsbudsjettet, sier stortingsrepresentant Svein Harberg (H).