Innbrudd på tannlegekontor

Skrin med vekslepenger stjålet