• UENIGE: Thy Ferries mener de ansatte skal ha 9200 kroner i måneden, mens Transportarbeiderforbundet mener lønnen skal være 20.000 kroner i måneden. FOTO: Kjetil Reite

Thy Ferries innstiller ruten

Det er foreløpig over og ut for ferjeruten mellom Kristiansand og Hanstholm etter at eierne av MS Victoria VI ikke kom til enighet med den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (IFT) om lønn til de ferjeansatte.