Kristne høgskoler søker sammen

Mediehøgskolen Gimlekollen, NLA Høgskolen og Høgskolen i Staffeldsgate har startet samtaler om et bredt samarbeid der fusjon kan være et alternativ.