Sa ja til utsettelse for oppstart av vindkraftutbygging