Nav-skandalen: Fire personer uriktig dømt for trygde­svindel i Kristian­sand tingrett

foto