Slik blir den nye broa over Otra

Onsdag hastebevilget formannskapet ytterligere 12 millioner kroner til gang- og sykkelbroa fra Rådhusgata til Kjøita – totalt 62 millioner. Og da kan byggingen starte.

Publisert:

Broa består av 200 tonn stål. Den blir 200 meter lang med fire meter bred gang- og sykkelbane. Her sett fra Kjøita mot Kvadraturen. Foto: Degree of Freedom

  • Vegard Damsgaard

KRISTIANSAND: – Vi har hatt anbudskonkurranse og fått inn tre tilbud, og dette er det laveste av dem. 12 millioner er en god del penger, men likevel innenfor det som er ansvarlig ut fra hvordan prosjektet skal være og hvor etterspurt denne broa er, sier rådmann Ragnar Evensen til Fædrelandsvennen.

Bystyret har allerede bevilget 50 millioner kroner til gang- og sykkelbroa mellom Kvadraturen og Kjøita, som har vært planlagt siden midten av 1990-tallet.

Da formannskapet onsdag behandlet tertialrapporten sa politikerne ja til å hastebevilge ytterligere 12 millioner kroner, for at arbeidet kan starte umiddelbart.

Les også

Nå skjer det ting i Otra

Dette bildet ble tatt i november i fjor, da elvebunnen ble undersøkt. Foto: Kjartan Bjelland

Hastverk er laksens verk

– Det skyldes to ting: Entreprenøren har satt vedståelsesfrist til 31. oktober, og av hensyn til laksevandring må arbeidene i elva være ferdig til 15. mai. For at ikke broa skal bli ytterligere ett år forsinket fant vi det riktig å be om at formannskapet gjør sluttvedtak nå, sier Ragnar Evensen.

Fremdriften går ut på at arbeidet starter så snart entreprenøren Consto kan være på plass, og at snorklipping blir på senhøsten om ett år.

Prisøkningen forklarer rådmannen med at forrige beløp var et anslag basert på tidlige skisser, og at for eksempel tilpasninger på landsiden ikke var medregnet.

Politikerne hadde i realiteten ikke noe valg, med mindre de ville kaste juridisk bindende forpliktelser på elva.

Gang- og sykkelbroa er nemlig en del av utbyggingsavtalen mellom Kristiansand kommune og utbygger i Kjøita Park, som på sin side bekostet infrastruktur for 60 millioner kroner fram til 2005.

Les også

Hevder folk er livredde på Lundsbroa

«Linjebuen» ble droppet i 2008, blant annet fordi buekonstruksjonen var meget kostbar. Foto: KHRAS Arkitekter/Rambøll

– Kommunen og innbyggernes behov er én ting, men vår avtalepartner er særdeles utålmodig. Etter hvert er det mange som bor og jobber på Kjøita, og alle har hatt en riktig forventning om at broa snart kommer på plass, påpeker rådmannen.

Stålkonstruksjonen har en fri bredde på fire meter og får en total lengde på 200 meter fordelt på seks spenn. Brodekket fundamenteres på betongsøyler i elva og en søyle i parkområdet på bysiden.

Les også

Bygger eksklusivt på elvebredden

– Vil avlaste Lundsbroa

Mens politikerne vendte tommelen ned i 2008, med én stemmes margin, var de onsdag helt på linje med rådmannen.

– Jeg tenker det er et godt miljøtiltak som gjør det lettere for gående og syklende og som vil avlaste Lundsbroa, sier gruppeleder Renate Hægeland (H) til Fædrelandsvennen.

Stian Storbukås og Frp vil onsdag stemme for at det bevilges 12 millioner slik at Lundsbroa kan avlastes. Foto: Kjartan Bjelland (arkivfoto)

Frps gruppeleder mener broa ikke er «kjempeviktig», men stemte likevel for:

– Situasjonen er den at det er en utbyggingsavtale som ligger der, som egentlig forplikter kommunen. Systemet vi har med utbyggavtaler i Kristiansand fungerer bra, og én av grunnene er at kommunen oppfyller sin del av avtalene. Så det er nok nødvendig å bevilge den broa, men det er samtidig et godt argument for å skrote den andre sykkelbroa lenger nord, sier Stian Storbukås.

Han snakker da om sykkelekspressbroa som krysser Otra i forlengelse av Tordenskjolds gate, estimert til rundt 80 millioner kroner, og som kan bli del av en fremtidig bompengepakke.

Les også

Ut mot Furre: - Skrot hele greia

Broa får belysning på kveldstid. Foto: Degree of Freedom

– Sikkerhet og komfort

Det har rent ufattelige mengder vann i Otra siden forrige bro ble bygd i Kristiansand. Oddernesbroa kom tidlig på 1970-tallet, mens tvillingbroa ble åpnet i 1998.

– Hva betyr det å få ny bro på plass?

– Jeg tenker det betyr ganske mye. De fleste som passerer over Lundsbroa på morgenkvisten eller i 15-16-tida ser hvor tett trafikken er der. Vi håper å få en mye bedre fordeling mellom de to broene. Det betyr bedre sikkerhet og komfort for alle myke trafikanter fra østlige bydeler. Og nå blir på en måte Kjøita en del av Kvadraturen, svarer rådmann Ragnar Evensen.

Les også

Slik vil de binde sammen Kjøita og Kvadraturen

Rådmann Ragnar Evensen gleder seg over at broa nærmer seg realisering. Foto: Kjartan Bjelland

Broa består av 200 tonn stål. Den vil ha sklisikkert dekke og belysning i rekkverket. På Kjøita-siden vil landingsområdet heves med 0,7 meter for å ivareta fremtidige flomnivåer.

Consto er et av Norges større entreprenørkonsern med 900 ansatte i Norge og Sverige. Selskapet ble etablert i Tromsø i 2006 og er siden utvidet med regionkontorer over hele Norge og i Sverige.

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Vegard Damsgaard vegard.damsgaard@fvn.no
Publisert:

Les også

  1. Kan droppe korteste vei over Otra

  2. 15.000 syklister skal krysse Otra

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Byutvikling
  2. Kristiansand
  3. Kvadraturen
  4. Kristiansand kommune