• Her like nord for Sødal er det planen å bygge en bro for den nye ringveien. Veien skal komme ut fra fjellet på venstre side, fortsette over broa, for så å gå inn igjen i fjellet under bymarka. Et mulig alternativ kan være å legge veien under elva. FOTO: Kjetil Samuelsen

Skal gjøre ringvei mer lønnsom - utreder tunnel

Den planlagte ringveien rundt Kristiansand er for dyr. For å gjøre den mer lønnsom, vurderer Nye Veier å kutte bro over Otra.