Dzevad Kolukcija flyktet til Norge i 1993. Han mener bosniere bør være likestilt med andre flyktninger når det gjelder pensjonsregler. Dzevad Kolukcija flyktet til Norge i 1993. Han mener bosniere bør være likestilt med andre flyktninger når det gjelder pensjonsregler. Foto: Kjartan Bjelland

Får dårli­gere pensjon enn andre flykt­ninger: – En statlig forsøm­melse