• Dzevad Kolukcija flyktet til Norge i 1993. Han mener bosniere bør være likestilt med andre flyktninger når det gjelder pensjonsregler. FOTO: Kjartan Bjelland

Får dårli­gere pensjon enn andre flykt­ninger: – En statlig forsøm­melse

I følge statistikk fra SSB er bosniere «integreringsvinnere». Likevel får de som kom til Norge under Bosnia-krigen dårligere pensjon enn andre flyktninger.