• Folkefesten under årets Hunsfosdag ble av det fuktige slaget, men etter hvert strømmet folk til. FOTO: Torbjørn Witzøe

Flere tusen våte venndøler

Himmelens sluser åpnet seg, men i løpet av lørdagen fant likevel flere tusen venndøler veien til Hunsfosdagen.