Partikollega tjente seks ganger så mye som ordføreren

foto