kristiansand: Eierne av lokalene til Sparebanken Pluss i Skippergata (Gunnar Strømme), motehuset Mjåland i Markens (Ivar Mjåland) og G-sport i Henrik Wergelands gate (Steinar Bruskeland og Jon Bjørgum), ønsker å bygge et felles butikk— og kontorbygg i opptil seks etasjer i bakgårdene bak Markens. Arkitektkontoret Aakerøy, Moe & Bowe AS er engasjert for å utvikle eiendommene Markens 34, Henrik Wergelands gate 18 og 20 og Skippergata 13, 15 og 17. - Vi ønsker å bygge ut i opptil seks etasjer og mener at dette er i tråd med Kvadraturplanen. Kommunen ønsker fortetting rundt Markens, sier Gunnar Strømme til Fædrelandsvennen. Større butikker

Utbyggingsplanene ble presentert i byutviklingsstyret på torsdag. Eierne ønsker større sammenhengende butikkflater og kontorlokaler. Det kan også bli aktuelt å bygge boliger i nybygget, hvis politikerne sier ja til planene. - Er dette egentlig planer om et nytt kjøpesenter, Strømme? - Ikke et kjøpesenter à la Sørlandssenteret. Butikkene kommer til å ha hver sin inngang fra gata. Det er ikke nok plass til store fellesarealer innvendig i bygget. Men det kan godt være at det blir åpninger mellom butikkene, svarer Gunnar Strømme, som ikke ser bort fra at Sparebanken Pluss med tiden flytter ut av lokalene de nå leier, og blir erstattet av forretninger. Men Strømme presiserer at banken har leiekontrakt på bygget. Stor utbygging

Den gjeldende reguleringsplanen for området sier at man kun kan bygge en etasje høyt i bakgårdene. Det er ikke avklart om en eventuell utbygging krever omregulering. Ett annet problem er hva man gjør med parkeringsplassene som ligger i bakgården i dag. Trebygget til Bjørgulf Svenningsen i Markens, hvor Platekompaniet holder til, er ikke med i utbyggingsplanene. Det er heller ikke Dalanegården. Politikerne kommenterte planene på denne måten: - Dere må vurdere å se på utnyttelsen av hele kvartalet, ikke bare delen ned mot Markens, sa Inger Skeie Hansen (H). - Dette er en av de største utbyggingsplanene for gårdsrom i Kvadraturen. Vi mener at kvartalet må sees under ett. Et ja til disse planene kan føre til at alle gårdeiere vil bygge. Saken er derfor prinsipielt viktig, mente Alf Holmelid (SV). Utbyggingen ble ikke drøftet politisk på torsdag, kun presentert. frode.sandal@fedrelandsvennen.no