KRISTIANSAND: Det er Statens vegvesen i Hordaland som har fått oppdraget med å bore og sprenge hull til totalt 3000 meter vei inne i Baneheia.Veikontoret i vest fikk oppdraget uten konkurranse, og skal gjøre jobben for 155 millioner kroner.— Enten måtte vi la egen etat gjøre jobben alene, eller invitere private entreprenører med i åpent anbud. Vi valgte våre kolleger i Hordaland på grunn av deres meget god erfaring fra andre prosjekter, sier prosjektleder Egil Tveide ved Statens Vegvesen i Vest-Agder. Anleggsarbeiderne fra vest kommer direkte fra arbeidet med den nye Oslofjord-forbindelsen under Drøbak.Etatene i Vest-Agder og Hordaland har forhandlet pris siden nyttår. Etter runder som beskrives som tøffe, ble partene enige for en måned siden. Jobben skal koste 155 millioner kroner. Begge mener sjansene er gode for at kalkylen holder.Ny by

I disse dager innredes en brakkeby på Elvebredden Øst. Den skal være boligkvarter for 35-40 mann i to og et halvt år. I tillegg til brakkene kommer tre store telt der det normalt har stått sirkustelt. De nye skal inneholde verksted, lager og sprengstoff.I løpet av sommeren kommer også den splitter nye boreriggen, et monster av et verktøy på 31 meter til en pris av 9,5 millioner kroner. Det meste av riggen er datastyrt.Arvid Thorvik har fått jobben som anleggsleder i Baneheia.- Fjellet ser ut til å være sterkt og godt. Jeg er kjent at det ikke et hvilket som helst fjell og at noen nærmest betrakter det som hellig. Men ingen skal frykte lekkasjer, lover Thorvik.For sikkerhets skyld er vegkontoret i Vest-Agder i ferd med å ansette en såkalt tetningssjef. Blant 14 søkere er en 26 år gammel kvinne tilbudt oppgaven. Geoingeniør Helen Feragen er fra Trondheim. Hun beskrives som meget dyktig, men har bare halvannet års erfaring fra et konsulentfirma i Røros-gruver. Feragen har foreløpig takket muntlig ja til jobben.Kalkulert risiko

De nye tunnelene skal støpes med silica og en spesiell betong.- Det skal ikke benyttes noe form for brennbart materiale, sier Tveide, og viser til de to store tunnelulykkene i Mellom-Europa de siste ukene.- Selv om vi sikrer oss som best vi kan, kan ingen garantere full sikkerhet. Det vi kan love, er at elementer fra tunnelen ikke faller ned ved brann. En viss risiko må vi likevel leve med. En fersk risikoanalyse vurderte farlig transport på omveier rundt Baneheia. Men vi konkluderte med at all trafikk bør ledes gjennom tunnelene der kjøreretningene blir fysisk atskilt, påpeker Egil Tveide.Tunnelene skal utstyres med brannslukkingsapparat for hver 50 meter og nødtelefon for hver 250 meter. I tillegg legges to gjennomganger mellom kjøreretningene.Tidlig i 2001, når jobben i Baneheia er gjort, starter arbeidet med den såkalte miljøtunnelen fra Otras bredd til Bjørndalssletta.Lastebilene innledningsvis er bare for å illustrere volumet på det som skal skje. I virkeligheten skal det aller meste av steinmassene lesses på lektere for transport til Vige og Kongsgårdbukta.