«Fastsettelse av instruks for Forsvarets bistand til politiet i fred.»